Zavod upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Komenda Moste, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (občine Komenda), pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA

Arhivi

Dostopnost