Skoči na glavno vsebino

Uradne ure

Obveščamo vas, da spričevalo lahko prevzamete med delavnikom od 8. do 12. ure v tajništvu šole. Vhod v šolo je odprt s strani pri kuhinji (parkirišče med šolo in vrtcem).Prosimo vas, da nas prej pokličete na telefonsko številko šole 041 675 591.

Vračanje učbenikov v Mostah

V naslednjem tednu bomo učbenike vračali na razredni stopnji v Mostah. Razredničarke bodo učencem zato v petek, 17. 6. 2022, podale vsa potrebna navodila za ureditev izposojenih učbenikov in termine za vračilo.

Učenci, ki bodo pouk zapustili pred dogovorjenim vračanjem, torej pred 20. 6. 2022, naj ustrezno urejene učbenike vrnejo svojim razredničarkam.

Podrobnejše informacije najdete tukaj.

Hvala za razumevanje in pomoč pri urejanju.

Upravljavka učbeniškega sklada

Festival Turizmu pomaga lastna glava

V četrtek, 31. 3. 2022, smo se učenci, ki obiskujemo turistični krožek, udeležili 36. festivala Turizmu pomaga lastna glava.  

V Mercator centru Kamnik smo postavili svojo stojnico. Opremili smo jo s plakati, stekleničkami, ki so bile napolnjene z vodo iz Žegnanega studenca, lesenim mlinčkom in modrim papirjem, ki naj bi predstavljal vodo. Stekleničke smo že prej, na naših srečanjih, porisali z motivi okolice mlinčkov (voda, žabice, drevesa, kažipot). Plakate smo opremili s QR-kodami (letak, videoposnetek in himna mlinčkov), s fotografijami mlinčkov ter pomembnimi osebami iz Komende.

Tudi učenci ostalih šestih šol, ki so se tekmovanja udeležili, so pripravili stojnice na temo Voda in zdravilni turizem. Prav tako kot mi, so jih po svoje okrasili. Njihove stojnice smo si morali dobro ogledati, saj je na koncu sledil kviz. Našo šolo sta zastopala Jakob Starovasnik in Lovro Škrlep, ki sta se najbolje odrezala in koncu tudi zmagala. Za turistično nalogo, pripravo stojnice in predstavitev na festivalu smo osvojili srebrno priznanje.

Vsekakor smo se pri delu in predstavitvi zabavali, veliko naučili in naredili tudi reklamo za mlinčke v Suhadolah.

Lovro Drnovšek, Jurij  Florjančič, Jakob Starovasnik, Lovro Škrlep, Tamara Velkovski, Neža Vrhovnik Papler

Svetovni teden izobraževanja o financah – GLOBAL MONEY WEEK 2022

Raziskave OECD (organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) o finančni pismenosti Slovencev so pokazale, da je finančna pismenost Slovencev v primerjavi z drugimi državami članicami slaba. Zavod republike Slovenije za šolstvo si zato že deseto leto sistematsko prizadeva za vključevanje tem s področja financ in potrošništva tudi v osnovnošolsko izobraževanje. Učenci se s posameznimi vidiki denarja in njegove uporabe sicer srečujejo pri različnih predmetih, kot so matematika, zgodovina, tuji jeziki in drugod. Ključno pa je finančno opismenjevanje pri gospodinjskem pouku v 5. razredu, saj se po besedah nosilke projekta Global Money Week v Sloveniji, gospe Irene Simčič, gospodarstvo začne prav v gospodinjstvu. V okviru ekonomike gospodinjstva učenci in učenke

 • spoznavajo različne oblike denarja in načine plačevanja,
 • spoznavajo osnovne pojme, kot so prihodki, odhodki, stroški, obresti limit …
 • seznanijo se z oblikovanjem in vodenjem družinskega proračuna,
 • spoznavajo različne načine varčevanja in plemenitenja denarja.
 • Poseben poudarek pa pri pouku dajemo ozaveščanju posameznika kot potrošnika ter vzgoji h kritični presoji oglaševanja in prepoznavanju zavajajočih oglasov, na katere tudi odrasli vse prepogosto »nasedemo«.

Ker učenke in učenci v petem razredu še nimajo veliko lastnih izkušenj z denarjem, finančnih tem pri tej starosti ne moremo kaj dosti poglobiti. Zato smo se na šoli odločili, da vsebine s področja financ obravnavamo tudi v višjih razredih.

Tako smo v svetovnem tednu izobraževanja o financah od 21. 3 do 25. 3.  z učenci in učenkami devetega razreda razmišljali o našem odnosu do denarja in jim predstavili 12 osnovnih finančnih lekcij za mlade, ki bi jih bi moral poznati vsak odraščajoči mladostnik, preden gre od doma.

 1. Porabi manj, kot zaslužiš.
 2. Del dohodka najprej nameni varčevanju.
 3. Spremljaj svoj denar.
 4. Oblikuj varnostno rezervo.
 5. Zadolžuj se zelo premišljeno.
 6. Obrestnoobrestni račun – najmočnejša sila vesolja.
 7. Razprši tveganje.
 8. Vlaganje na delniške trge je tek na dolge proge, zato začni zgodaj.
 9. Ne nasedaj popustom.
 10. Vlagaj v znanje.
 11. Med počitnicami delaj.
 12. Padci naj nas krepijo in se iz njih kaj naučimo.

V mesecu maju podobna izobraževanja pripravljamo tudi za učenke in učence osmih razredov. Za vse, ki jih tema še posebej zanima, pa bo prihodnje šolsko leto ponovno razpisana interesna dejavnost Mladi in denar.

mag. Mojca Bukovnik, prof. gospodinjstva in biologije

HVALA za darovano za Ukrajino

Z darovanimi dobrinami smo do vrha napolnili velik kombi. Veliko večino zbranega smo danes odpeljali na zbirno mesto in del je že na poti v Ukrajino.

Hvala učencem 6. C, 9. C in 7. B za pomoč pri sortiranju in pakiranju.

Hvala vsem staršem, učencem in učiteljem za nesebičen odziv in visoko kvaliteto darovanega.

Meta Štrumbelj

Dostopnost
Avtorske pravice
Razen tam, kjer je drugače opredeljeno,vsebinana tej stranije licencirano pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licenco.