Ker komunikacija preko eAsistenta včasih ne deluje, vam posredujemo službene elektronske naslove naših učiteljev. Urejeni so po abecednem redu priimkov.

Avgustinčič Dominika dominikaavgust@gmail.com

 

Bežan Simona bezan.simona@oskomenda-moste.si
Bizjak Janja janja.bizjak1@guest.arnes.si
Bukovnik Mojca mojca.bukovnik@guest.arnes.si
Burja Čerin  Andreja andreja.bcerin@oskomenda-moste.si

 

Čimžar Marjeta cimzar.marjeta@oskomenda-moste.si
Eremić Tina eremic.tina@oskomenda-moste.si
Frantar Urška urska.frantar@guest.arnes.si
Frelih Špela frelih.spela@oskomenda-moste.si

 

Gaber Albin bine.gaber@gmail.com
Gomboc Bojana bojana.gomboc@guest.arnes.si
Grilc Marija grilc.marija@oskomenda-moste
Grošelj Marjana marjanag@oskomenda-moste.si

 

Hacin Veronika hacin.veronika@oskomenda-moste.si
Hribar Nežka neza.plahuta@gmail.com

 

Janežič Bizant Barbara bizant.barbara@oskomenda-moste.si

 

Kavčnik Eva kavcnik.eva@oskomenda-moste.si
Kern Rok kern.rok@oskomenda-moste.si
Kolar Aljoša kolar.aljosa@oskomenda-moste.si
Kolenc Tina kolenc.tina@oskomenda-moste.si
Kosi Tina tina.sranc@gmail.com
Koželj Teja kozelj.teja@oskomenda-moste.si
Kropivšek Damjan damjankropivsek@gmail.com
Kruhar Mateja kruhar.mateja@oskomenda-moste.si
Kuhar Marjeta kuhar.marjeta@oskomenda-moste.si
Kump Romana kump.romana@oskomenda-moste.si

 

Lipar Darinka lipar.darinka@oskomenda-moste.si
Lukman Žiberna Urška lukman.urska@oskomenda-moste.si
Marin Hribar Katarina marin.katarina@oskomenda-moste.si
Masle Banjac Nataša masle.natasa@oskomenda-moste.si
Mavrič Nina mavric.nina@oskomenda-moste.si
Meh Nataša meh.natasa@oskomenda-moste.si
Mohar Lebič Marjeta marjetam@oskomenda-moste.si
Mohar Špenko Jožica mohar.jozica@oskomenda-moste.si

 

Nagode Burger Andreja andreja.nburger@oskomenda-moste.si
Notar Jasmina notar.jasmina@oskomenda-moste.si

 

Ogrinec Damijana ogrinec.damijana@oskomenda-moste.si
Orešnik Barbara oresnik.barbara@oskomenda-moste.si
Osolnik Polona osolnik.polona@oskomenda-moste.si
Pančur Sabina pancur.sabina@oskomenda-moste.si
Podboršek Sonja podborsek.sonja@oskomenda-moste.si
Polanc Katja polanc.katja@oskomenda-moste.si
Progar Saša progar.sasa@oskomenda-moste.si
Ravnikar Romana ravnikar.romana@oskomenda-moste.si
Ravnikar Bobnar Monika mrbobnar@oskomenda-moste.si
Rek Mira rek.mira@oskomenda-moste.si
Remše Starovasnik Petra remse.petra@oskomenda-moste.si
Roblek Marija roblek.marija@oskomenda-moste.si

 

Sedlar Karmen sedlar.karmen@oskomenda-moste.si
Sluga Mateja sluga.mateja@oskomenda-moste.si
Steklasa Žižek Nina nina.steklasa@gmail.com
Sušnik Hribar Tanja tanja.susnik@guest.arnes.si

 

Šlebir Miro mirko.slebir@gmail.com
Štebe Sabina Brigita sabina-brigita.stebe@guest.arnes.si
Štrumbelj Meta strumbelj.meta@oskomenda-moste.si

 

Traven Irena traven.sola@gmail.com

 

Valjavec Ana valjavec.ana@oskomenda-moste.si
Vidmar Urška vidmar.urska@oskomenda-moste.si
Vrtač Lea Maruša marusa.vrtac@gmail.com
Vrtar Regovc Mateja vrtar.mateja@oskomenda-moste.si

 

Zadrgal Pirc Tatjana zadrgal.tatjana@oskomenda-moste.si
Zelnik Janja zelnik.janja@oskomenda-moste.si
Zidanšek Otrin Klara otrin.klara@oskomenda-moste.si
Zorman Bernarda zorman.bernarda@oskomenda-moste.si

 

Dostopnost