Samotestiranje in ravnanje ob visokorizičnem stiku od 19.1. dalje

Spoštovani starši in učenci,

obveščeni ste bili o novi ureditvi odrejanja karanten, ki je stopila v veljavo z 19.1.2022.

Sprememb glede tistih, ki se morajo v šoli samotestirati trikrat tedensko, ni. Še naprej se tisti, ki so okužbo preboleli v zadnje pol leta ali so polno cepljeni, samotestirajo v ponedeljek, sredo in petek, če tako želijo. Ostali učenci pa se morajo trikrat tedensko samotestirati (oz. ob prihodu v šolo, če ga v ponedeljek ali sredo ni v šoli) ali negativnost dokazati s potrdilom s QR kodo, ki ne sme biti starejše od 48 ur.

Po novem pa so pomembne spremembe pri ravnanju v primeru visokorizičnih stikov v šoli so:

– če se v oddelku pojavi (potrjena) okužba enega učenca, bo ta učenec ostal v izolaciji, ostali sošolci/sošolke oz. učenci v skupini pa bodo ob upoštevanju pravil dodatnega samotestiranja še naprej obiskovali pouk v šoli. Vsi, ki so bili v takšnem visokotveganem stiku, se bodo morali naslednjih 7 dni vsakodnevno samotestirati (zato lahko po novem posameznik mesečno v lekarni prevzame 20 testov). Izjeme od tega vsakodnevnega testiranja so zgolj prebolevniki v zadnjih 45 dneh in prebolevniki, ki so bili naknadno ustrezno cepljeni oz. tisti, ki bodo imeli vsak dan veljavno dokazilo o uradnem negativnem HAG testu (mlajše od 24 ur, s QR kodo).

– oddelek bo moral v karanteno (pouk na daljavo), če bo v njem potrjeno okuženih več kot 30 % učencev.

Obveznost samotestiranja se je v primeru visokorizičnega stika tako razširila tudi na nekatere učence, ki so do sedaj izpolnjevali pogoj PC. Starše teh otrok, ki na šoli še nimajo urejenih soglasij za samotestiranje, bodo kontaktirali razredniki.

Obvestilu prilagamo še okrožnico MIZŠ in posodobljen protokol samotestiranja, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje.

13626_Protokol_dopolnitev_P[47022]

Lepe želje od nas do vas … srečno 2022

Spoštovani učenci, starši, prijatelji, poslovni partnerji, občani,

spet se sučemo v času pričakovanj, prijaznosti, prazničnega vznemirjenja …Verjamem, da je to za mnoge izmed vas najlepši čas v letu, saj praznike preživite v toplini svojih domov, obkroženi z naklonjenostjo najdražjih oseb. Ko bi le vsem bilo lepo. (več …)

Naravoslovni dan za učence 8. b

V sredo, 1. 12. 2021, bodo imeli učenci 8. b razreda naravoslovni dan – sistematski zdravniški pregled v ZD Kamnik.

Pred odhodom bo potekalo redno samotestiranje, zato naj učenci v šolo pridejo ob 7.15, odhod avtobusa pa bo ob 7.40 (plačilo avtobusa po položnici). Šolsko malico bodo vzeli s seboj.

Učenci naj imajo s seboj test, zdravstveno izkaznico, cepilno knjižico, zaščitno masko za obraz, po želji pa tudi kakšno družabno igro za kratek čas.

Po povratku v šolo bo kosilo za učence, ki so nanj naročeni, ostali pa bodo lahko odšli domov. Izbirni predmeti ta dan odpadejo.

Razredničarka Tina Kolenc

Zamik plačil in izdaje računov ter položnic

Spoštovani poslovni partnerji in starši,

zaradi nepredvidene daljše odsotnosti kadra v računovodstvu je trenutno okrnjeno finančno poslovanje šole (plačila, izdaja računov, položnic). Zaostanek bomo nadoknadili v najkrajšem možnem času, predvidoma naslednji teden.

Opravičujemo se za nastale težave in se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Naravoslovni dan za učence 8. a

V sredo, 24. novembra 2021, bodo imeli učenci 8. a razreda naravoslovni dan – sistematski zdravniški pregled v ZD Kamnik.

Pred odhodom bo potekalo redno samotestiranje, zato naj učenci v šolo pridejo ob 7.15, odhod avtobusa pa bo ob 7.40 (plačilo avtobusa po položnici). Šolsko malico bodo vzeli s seboj.

Učenci naj imajo s seboj test, zdravstveno izkaznico, cepilno knjižico, zaščitno masko za obraz, po želji pa tudi kakšno družabno igro za kratek čas.

Po povratku v šolo bo kosilo za učence, ki so nanj naročeni, ostali pa bodo lahko odšli domov. Izbirni predmeti ta dan odpadejo.

Razredničarka Andreja B. Čerin

Samotestiranje učencev od 17. 11. v šoli

Spoštovani učenci in starši,

11. 11. 2021 ponoči je bil sprejet popravljen odlok glede samotestiranja učencev, ki vstopajo v šolo. Izvajanje tega ukrepa se bo na podlagi soglasja staršev za vse osnovnošolce predvidoma pričelo v sredo, 17. 11. 2021. Teste za samotestiranje dobite v lekarni in jih učenci prinesejo s seboj v šolo. Samotestiranje ne bo obvezno za učence, ki izpolnjujejo pogoj PCT.

Alternativa samotestiranju v šoli bo glede na vladni odlok izvedba pouka na daljavo.

Spoštovani starši, vem, da ste v tem trenutku zaskrbljeni in postavljeni pred neprijetne odločitve. Kljub temu upam, da boste tudi tokrat zaupali svojim otrokom in našim zaposlenim, da bomo z vso skrbnostjo naredili vse za zdravo in varno učno okolje. Ponedeljek je čas za vajo, skupaj z otrokom lahko v miru v domačem okolju izvedete samotestiranje. Tako bo otrok spoznal postopek, pri katerem naj bo čim bolj samostojen, da ga bo lahko ponovil tudi v šoli v prisotnosti učitelja. Verjamemo, da bo pri mlajših učencih sprva tudi kakšna nezgoda (preveč kapljic, polita tekočina …), a otroci se hitro učijo, zato tudi samotestiranje že v tednu dni ne bo več težava. Nikar pa jim ne vlivajte strahu, pri testih za samotestiranje ni potrebno vstavljati paličice tako globoko v nosnici, kot to počnejo zdravstveni delavci pri testih PCR.

Zagotovo se bo zgodilo, da bo kdaj tudi kdo pozitiven – a v tem času so otroci že sprejeli dejstvo, da je bolezen med nami in to, da zboliš, je naravno. Ni se treba bati zaničevanja ali izpostavljanja, saj je otrok s tovrstno izkušnjo že veliko in se med seboj tudi o bolezni odkrito pogovarjajo. Tudi v našem okolju je okužb zelo veliko, kar nekaj okuženih so pokazali ravno hitri testi. Če želimo vsaj nekoliko upočasniti četrti val in zdravstvenim delavcem omogočiti, da bodo vsi bolni ustrezno obravnavani, moramo v družbenem udejstvovanju sodelovati tudi z rednim samotestiranjem.

Najkasneje v ponedeljek vam bomo poslali soglasja, na katerih se boste opredelili glede samotestiranja vaših otrok v šoli oz. se boste odločili za način nadaljnje izvedbe pouka. V ponedeljek boste prejele tudi dodatne informacije glede izvedbe samotestiranja.

Za spoštovanje in izvajanje varnostnih ukrepov se na šoli nismo odločili na lastno pest in samovoljno, temveč je ta odločitev sprejeta v skladu s predpisi in pristojnostmi, ki opredeljujejo ravnanje zastopnika vzgojno-izobraževalnega zavoda. Kot odgovorna oseba naše šole sem odgovorna za zagotavljanje zakonitosti delovanja šole, izvrševanje odločb državnih organov ter zagotavljanje zdravega in varnega okolja vsem učencem in zaposlenim. Dolžna sem spoštovati in izvrševati vse pravno zavezujoče akte, med katere se uvrščajo tudi odloki vlade. Nisem in ne morem pa biti pristojna za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov, dolžna sem jih zgolj izvrševati – za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov je izključno pristojno le Ustavno sodišče RS. Trenutni odlok vlade je objavljen v Uradnem listu RS, je v veljavi in v uporabi ter je za vse nas zavezujoč.

Z velikim upanjem se obračam na vas, spoštovani starši, da bi obvezno samotestiranje učencev v šoli sprejeli na miren način in z razumevanjem. Razumem pa tudi starše, ki ne bodo podali soglasja za samotestiranje učencev in se bodo s tem za svojega otroka odločili za pouk na daljavo. Zagotavljam pa vam, da bomo to vašo odločitev dosledno spoštovali in nihče izmed otrok ne bo na kakršenkoli način podvržen nedopustnemu posegu v njegovo telesno oziroma duševno integriteto.

Verjamem, da vsi skupaj zasledujemo največjo korist otrok – to izjemno težko obdobje prehodimo čim bolj mirno, odgovorno in dostojanstveno.

Lepo vas pozdravljam,

Barbara Janežič Bizant

Soglasje-samotestiranje-učenci 

MIZŠ_Protokol_ucenci_november

Dostopnost