Šola za starše: Duševno zdravje otrok in mladostnikov (19. 4. 2022 ob 17h)

Vabimo vas na predavanje za starše, kjer bomo govorili o duševnem zdravju otrok in mladostnikov. V zadnjem času opažamo vse več duševnih stisk učencev. S pravočasno preventivo lahko otrokom in mladostnikom pomagamo, da krepijo svoje duševno zdravje ter postajajo bolj odporni. Da bi bile stiske lažje obvladljive, je pomembno, da dovolj hitro prepoznamo simptome ter vemo, kam po pomoč.

Na predavanju se bo predavateljica mag. psih. Monika Legnar dotaknila naslednjih vsebin:

  • krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov
  • PERMA model duševnega blagostanja
  • prepoznavanje simptomov duševnih stisk
  • emocionalna inteligentnost
  • nudenje podpore v negotovih časih
  • iskanje pomoči

Predavanje bo v torek, 19. aprila 2022, ob 17.00 preko platforme Microsoft Office. Dogodku se lahko pridružite na naslednji povezavi: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYyNzI2OGUtOWRhMy00ODkwLWI5OWMtY2M5ZWU0MTdkOTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22286177b0-cf5e-4c15-a030-4815a4fbacbe%22%2c%22Oid%22%3a%22f48cad78-ebea-4194-8b4b-4e4c0dda8a7c%22%7d

Vljudno vabljeni!

 

Dostopnost