s

Za ogled celotnega prispevka kliknite na njegov naslov

Knjižnica

 DESET PRAVIC BRALCEV 1.   DA NE BEREMO 2.   DA PRESKAKUJEMO STRANI 3.   DA KNJIGE NE DOKONČAMO 4.   DA PONOVNO BEREMO 5.   DA BEREMO KARKOLI 6.   DA BEREMO ZARADI UŽITKA 7.   DA BEREMO KJERKOLI 8.   DA LISTAMO PO KNJIGAH 9.   DA BEREMO NAGLAS 10. DA O PREBRANEM...

Svet staršev

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava...

Šolska prehrana

Velik poudarek dajmo prehrani otrok in mladostnikov, ki v razvoju in rasti še kako potrebujejo vitamine in zdrav način tako prehranjevanja kot tudi gibanja. Priporočljivo je, da vsak učenec v šoli prejme vsaj en obrok. V naši šolski kuhinji pripravljamo za učence šole...

Naročilo, odjava prehrane

PRIJAVA/ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, osebno pri kuharici, preko eAsistenta in po telefonu na številki ali preko elektronske pošte: kuhinja v šoli v Komendi:                                ...

Subvencionirana prehrana

Uveljavljanje pravice do subvencije za šolsko prehrano  1. točka Upravičenost do subvencije za malico in kosila Učencu, ki uveljavlja pravico do subvencije za malico ali kosilo pred začetkom šolskega leta in ima veljavno odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija:...

Program ekologija

PROJEKTI - načrtovanje Šolsko leto: 2013 – 2014 NAZIV PROJEKTA: Ekologija NIVO PROJEKTA: šolski VKLJUČENI V PROJEKT: učenci, njihovi starši in učitelji šole v Mostah in Komendi (opomba: vključenost bo odvisna od aktivnosti – v določenih (npr. zbiralne akcije) bodo...

Dostopnost