Na šoli potekajo prijave za Ljubljanski maraton

Prijave za Ljubljanski maraton –  2022

Tek za osnovne šole –  sobota, 22. 10. 2022

  • Dolžina proge za 1. in 2. razred je 600 m.
  • Dolžina proge za 3.–5. razred je 1.350 m.
  • Dolžina proge za 6.–9. razred je 1.800 m.

Prijave:

Učenci na razredni stopnji  (1.-5. razred) oddajo prijavo svojemu razredniku,

ostali učenci (6.-9. razred) oddajo prijavo učiteljem športa

najkasneje do torka, 11. 10. 2022.

Prijava vsebuje priimek in ime otroka, razred ter letnico rojstva.

Učitelji športa bomo poskrbeli za prevzem številk. Spremstvo na tekmovanje je v domeni staršev.

Učitelji športa

Razpis za dodelitev finančnih sredstev občanom v hudi stiski

Ustanova Petra Pavla Glavarja tudi letos namenja finančna sredstva pomoči občanom Občine Komende v hudi denarni stiski.

Razpis je odprtega značaja, brez roka. Vloge rešujejo do izrabe namenskih sredstev.

Prošnje naslovite na:
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči
UPPG
Zajčeva 23
1218 Komenda

Vloga je popolna, kadar vsebuje dokumente, ki jih prosilec predloži v lastnem interesu:
• dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopija veljavnega osebnega dokumenta),
• originalne ali kopije položnic,
• kopija odločbe CSD o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ne sme biti starejša od enega leta,
• pisna obrazložitev prošnje za pomoč z navedbo popolnih osebnih podatkov prosilca (ime in priimek, naslov, telefonska številka).

Celotno besedilo razpisa je objavljeno na: https://www.uppg.si/2022/01/razpis-socialne-pomoci-2022/.

 

Slabemu počutju sem kos

TEHNIKE ZA IZBOLJŠANJE POČUTJA

Spoštovani, smo v času, ki predstavlja izziv za vse nas, tudi za mladostnike in njihove starše. Posebej še zdaj, ko se vrtimo v začaranem krogu karanten, izolacij in ocenjevanj, ki marsikomu predstavljajo močan vir stresa, skrbi in obremenitev.

Tukaj smo zbrali nekaj uporabnih gradiv za mladostnike (od 11 let dalje) in njihove starše.

Film Peter Pavel Glavar med nami

Ob 300-letnici rojstva pomembnega Komendčana Petra Pavla Glavarja in 30-letnici slovenske države so posneli kratek filmček z naslovom Peter Pavel Glavar med nami: https://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/10971/Film-Peter-Pavel-Glavar-med-nami

Posnetek je dosegljiv tudi na youtubu: https://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/10971/Film-Peter-Pavel-Glavar-med-nami

Prispevek k obeležitvi Glavarjeve obletnice temelji predvsem na njegovi pisni zapuščini in besedilih. Glavarja je upodobil igralec Zvone Hribar, scenarij je napisal Andrej Kotnik.

Vabljeni k ogledu!

Dostopnost