Vabilo na spletno predavanje

Šola za starše: Duševno zdravje otrok in mladostnikov (19. 4. 2022 ob 17h)

Vabimo vas na predavanje za starše, kjer bomo govorili o duševnem zdravju otrok in mladostnikov. V zadnjem času opažamo vse več duševnih stisk učencev. S pravočasno preventivo lahko otrokom in mladostnikom pomagamo, da krepijo svoje duševno zdravje ter postajajo bolj odporni. Da bi bile stiske lažje obvladljive, je pomembno, da dovolj hitro prepoznamo simptome ter vemo, kam po pomoč.

Na predavanju se bo predavateljica mag. psih. Monika Legnar dotaknila naslednjih vsebin:

 • krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov
 • PERMA model duševnega blagostanja
 • prepoznavanje simptomov duševnih stisk
 • emocionalna inteligentnost
 • nudenje podpore v negotovih časih
 • iskanje pomoči

Predavanje bo v torek, 19. aprila 2022, ob 17.00 preko platforme Microsoft Office. Dogodku se lahko pridružite na naslednji povezavi: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYyNzI2OGUtOWRhMy00ODkwLWI5OWMtY2M5ZWU0MTdkOTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22286177b0-cf5e-4c15-a030-4815a4fbacbe%22%2c%22Oid%22%3a%22f48cad78-ebea-4194-8b4b-4e4c0dda8a7c%22%7d

Vljudno vabljeni!

 

Raziskava TIMSS 2022

V sredo, 16. 3. 2022, se bo pod okriljem Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih dosežkov v 4. a in 4. b razredu izvajala Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja.

Raziskava že skoraj 30 let vsaka 4 leta izmeri znanje nacionalnih populacij učencev v 4. in 8. razredu v več kot 50 državah sveta. Sporoča zanesljive in uporabne podatke o matematičnem in naravoslovnem izobraževanju v vsaki državi tako, da jih je mogoče primerjati z drugimi državami in s podatki iz prejšnjih izvedb raziskave. Države izsledke redno uporabljajo za razvoj svojih izobraževalnih sistemov.

TIMSS vključuje tudi vprašalnike za učence, njihove starše ali skrbnike, učitelje in ravnatelje njihovih šol, o njihovih domačih in šolskih izkušnjah ter okoliščinah za učenje matematike in naravoslovja.

 

 

Naravoslovni dan za učence 6. razreda

V ponedeljek, 21. 3., bodo imeli učenci 6. c in 6. č razreda naravoslovni dan. V torek, 22. 3., pa bo naravoslovni dan za učence 6. a in 6. b razreda.

Zberejo se pred šolo v Komendi, odhod je ob 8.00 uri. Prihod je predvidoma ob 16.00 uri, prav tako pred šolo v Komendi. Ker je ekskurzija celodnevna, bodo učenci poleg šolske potrebovali tudi dodatno malico. Kosila ta dan ne bo.

Učenci bodo spoznali Dinarsko kraške pokrajine (Rakov Škocjan, Cerkniško jezero). Zaradi hoje po terenu in obiska kraške jame je potrebna pohodna obutev in primerna oblačila.

Stroški: 2,5 € za CŠOD  in stroški prevoza (plačilo po položnici).

Šolsko tekmovanje v konstruiranju z lego gradniki

Letošnje šolsko tekmovanje v konstruiranju z lego gradniki je potekalo meseca januarja in februarja v šoli v Mostah za učence od 1. do 4. razreda. Možnost udeležbe so imeli učenci, ki so redno obiskovali lego krožek. Učenci so se preizkusili v sestavljanju dinozavra (1. in 2. razred), gasilskega avta (3.razred) in helikopterja (4. razred). Tekmovalci so pod budnim očesom strokovne komisije reševali postavljen problem. Naloga komisije, da iz vsake skupine izbere najboljši model, je bila vse prej kot lahka.

Rezultati tekmovanja:

 1. mesto na šolskem tekmovanju v konstruiranju z lego gradniki so v posameznih kategorijah dosegli naslednji učenci:

1. razred: Tomaž Peterlin, 1. c (Mentorica: Sonja Podboršek)

2. razred: Bor Rakovec, 2. b (Mentorica: Polona Osolnik)

3. razred: Anže Kotnik, 3. c (Mentorica: Marija Roblek)

4. razred: Timo Kolja Globočnik, 4. a (Mentorica: Bernarda Zorman)

Na regijsko tekmovanje v konstruktorstvu, ki bo 1. aprila na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju, so se z odlično opravljeno nalogo uvrstili naslednji učenci:

– za 1. triado: Tomaž Peterlin, 1. c, Bor Rakovec, 2. b, Anže Kotnik, 3. c,

za 2. triado: Timo Kolja Globočnik, 4. a.

VPIS OTROK V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Spoštovani starši bodočih prvošolcev!

Vpis otrok v 1. razred za šolsko leto 2022/2023 bo zaradi epidemiološke situacije potekal na daljavo.

Vse obrazce potrebne za vpis v 1. razred smo vam poslali s priporočeno pošiljko po pošti. Če vam pismonoša pošiljke zaradi vaše odsotnosti ni uspel vročiti osebno, vas prosimo, da jo čim prej prevzamete na pošti. Vpisni list, prijavnico za angleščino in prehrano, vprašalnik o otroku ter soglasje za sodelovanje z vrtcem nam izpolnjene ter s podpisom obeh staršev vrnite najkasneje do četrtka, 17. 2. 2022, po pošti na naslov OŠ Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda (ovojnica z naslovom je priložena, nalepiti je potrebno znamko) ali osebno prinesete v nabiralnik šole v Komendi, ki se nahaja med vhodom za zaposlene in vhodom v šolsko kuhinjo (v neposredni bližini vhoda v Krajevno knjižnico Komenda).

Prosimo vas, da vse priložene obrazce izpolnite natančno in čitljivo.

 • Na vpisnem listu preverite že zapisane podatke in dopišite kraj rojstva otroka ter telefonski številki očeta in matere. Vpišite tudi morebitne zdravstvene posebnosti otroka, s katerimi mora biti seznanjen učitelj (npr. alergije, diete …). Vpisni list podpišeta oba starša.
 • Prosimo vas, da skrbno izpolnite tudi vprašalnik ob vpisu otroka v 1. razred, kjer so za šolo pomembni podatki glede vključenosti otroka v jutranje varstvo, podaljšano bivanje in prevoz.
 • Izpolnite tudi prijavnico za neobvezni izbirni predmet – angleščina (tudi če ga otrok ne bo obiskoval) in prijavnico za šolske obroke.
 • V veliko pomoč pri vpisu vašega otroka v 1. razred in kasnejšemu oblikovanju oddelkov nam je vaše soglasje, da lahko sodelujemo tudi z otrokovo vzgojiteljico/vzgojiteljem in svetovalno službo v vrtcu. En izvod soglasja je vaš, podpisanega pa vrnete nazaj v šolo.

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let. Za šolsko leto 2022/2023 tako vpisujemo otroke, rojene od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

Odložitev šolanja

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev odloži za eno leto, če se ugotovi, da ni pripravljen za vstop v šolo. V tem primeru pokličite svetovalno delavko in posredovala vam bo vlogo za odlog šolanja, ki jo boste izpolnjeno vrnili nazaj.

Prepis na drugo šolo

V primeru, da želite starši otroka vpisati na drugo šolo, a ima otrok bivališče v našem šolskem okolišu, je potrebno storiti naslednje:

 1. Obvezno vpišete otroka pri nas.
 2. Izpolnite prošnjo/izjavo za vpis na drugo šolo, ki vam jo posreduje svetovalna delavka.
 3. Na izbrano šolo naslovite vlogo za prepis in pridobitev soglasja.

Podoben postopek velja za starše, ki želite vpisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu.

K prepisu morata soglašati obe šoli, matična šola in šola, kamor želite otroka prepisati.

Vpis na zasebno šolo

V primeru, da boste vpisali otroka na zasebno osnovno šolo, nas o tem, prosimo, obvestite.

Starše, ki bi želeli ali potrebovali oseben pogovor s svetovalno delavko glede vpisa v 1. razred, prosimo, da to sporočite svetovalni delavki, in dogovorili se bomo za termin srečanja v živo ali na daljavo.

V primeru, da boste podali vlogo za odložitev šolanja oz. želite otroka vpisati na drugo šolo, se, prosimo, najkasneje do petka, 18. 2. 2022, obrnite na šolsko svetovalno delavko.

Splošne informacije o vpisu v 1. razred povzete po Zakonu o osnovni šoli si lahko preberete tukaj .

Svetovalna delavka:

Romana Ravnikar

031/329-593

ravnikar.romana@oskomenda-moste.si

 

Dostopnost