Spoštovani starši in učenci,

obveščeni ste bili o novi ureditvi odrejanja karanten, ki je stopila v veljavo z 19.1.2022.

Sprememb glede tistih, ki se morajo v šoli samotestirati trikrat tedensko, ni. Še naprej se tisti, ki so okužbo preboleli v zadnje pol leta ali so polno cepljeni, samotestirajo v ponedeljek, sredo in petek, če tako želijo. Ostali učenci pa se morajo trikrat tedensko samotestirati (oz. ob prihodu v šolo, če ga v ponedeljek ali sredo ni v šoli) ali negativnost dokazati s potrdilom s QR kodo, ki ne sme biti starejše od 48 ur.

Po novem pa so pomembne spremembe pri ravnanju v primeru visokorizičnih stikov v šoli so:

– če se v oddelku pojavi (potrjena) okužba enega učenca, bo ta učenec ostal v izolaciji, ostali sošolci/sošolke oz. učenci v skupini pa bodo ob upoštevanju pravil dodatnega samotestiranja še naprej obiskovali pouk v šoli. Vsi, ki so bili v takšnem visokotveganem stiku, se bodo morali naslednjih 7 dni vsakodnevno samotestirati (zato lahko po novem posameznik mesečno v lekarni prevzame 20 testov). Izjeme od tega vsakodnevnega testiranja so zgolj prebolevniki v zadnjih 45 dneh in prebolevniki, ki so bili naknadno ustrezno cepljeni oz. tisti, ki bodo imeli vsak dan veljavno dokazilo o uradnem negativnem HAG testu (mlajše od 24 ur, s QR kodo).

– oddelek bo moral v karanteno (pouk na daljavo), če bo v njem potrjeno okuženih več kot 30 % učencev.

Obveznost samotestiranja se je v primeru visokorizičnega stika tako razširila tudi na nekatere učence, ki so do sedaj izpolnjevali pogoj PC. Starše teh otrok, ki na šoli še nimajo urejenih soglasij za samotestiranje, bodo kontaktirali razredniki.

Obvestilu prilagamo še okrožnico MIZŠ in posodobljen protokol samotestiranja, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje.

13626_Protokol_dopolnitev_P[47022]

Dostopnost