Select Page

Šolski sklad

UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA

 Predstavniki staršev:

   Martin Markoja, Tatjana Zorman, Igor Zidarič, Urška Poje

Predstavniki šole:

   Urška Frantar, Petra Remše Starovasnik, Saša Progar

Predsednik UO ŠS: Martin Markoja

E-naslov:
solskisklad.oskomendamoste@gmail.com

Pravila delovanja šolskega sklada

 

Leto 2020/21

Šolski sklad 2020 prošnja za donacije

Finančno poročilo za leto 2019/20

Zapisnik – 1.seje UO Šolskega sklada

Leto 2019/20

Finančno poročilo za leto 2018/19

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

 

 

Leto 2018/19

Finančno poročilo za  leto 2017/18

Analiza ankete o šolski veselici

Pristopni obrazec za prispevek v šolski sklad

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

 

Leto 2017/18

Finančno poročilo za leto 2016/17

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Rad bi daroval

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 7. seje

Zapisnik 8. seje

 

Leto 2016/17

Finančno poročilo za leto 2015/16

Zapisnik 1. seje

 

Leto 2015/16

Finančni poročilo  za leto 2014/15

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Leto 2014/15

Finančno poročilo za leto 2013/14

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 3. seje

Šolsko veselico so nam omogočili

 

Leto 2013/14

Finančno poročilo šolskega sklada za leto 2012/13 

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 7. seje

Zapisnik 8. seje

 

Leto 2012 /13

Drugi zapisnik šolskega sklada

Prvi zapisnik šolskega sklada

Finančno poročilo šolskega sklada za leto 2011/12 

 

Leto 2011 /12

 Prvi zapisnik šolskega sklada

Drugi zapisnik šolskega sklada

Tretji zapisnik šolskega sklada

Finančno poročilo šolskega sklada za leto 2010/11

Finančno poročilo šolskega sklada 2012

Zapisnik 4. seje ŠS

Zapisnik 5. seje ŠS

 

 

Zgodovina šole

Osnovna šola Komenda Moste se predstavi na tej povezavi.

ZGODOVINA ŠOLE
Šolstvo na Komendskem ima bogato tradicijo. O tem pričajo mnogi zapisi, knjige, raziskovalne naloge. Razvoj šolstva na tem področju je pritegnil tudi naše bivše učence. V šol.letu 2001/02 so se v okviru podjetniškega krožka pod mentorstvom Darinke Lipar poglobljeno lotili raziskovanja zgodovine šolstva.  Nastal je sledeč zapis, ki prikaže razvoj šolstva na Komendskem  od samega začetka pa vse do leta 2002.

Sodelujoči učenci:Roman Leskovec, Franci Petrič, Gašper Štebe, Nina Ferjuc, Aljoša Mirkovič, Maja Kepic, Gašper Karantan Vozel, Petra Pogačar, Katja Lončar, Edi Peterlin, Florjan Rus, Neža Pibernik, Petra Pibernik, Romana Koncilija, Katja Lah, Andreja Kušar, Katarina Živadinov Štebe.

 

 

Splošni podatki o šoli

 

Osnovna šola Komenda Moste

Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda

 tel: 01 7247 150

e – pošta: o-komenda.lj@guest.arnes.si

Matična številka

5083052000

Davčna številka

SI 37317296, davčni zavezanec

TRR

    SI56 0110 0600 0029 317

KONTAKTI

 
Ravnateljica Barbara Janežič Bizant 01/7247 151 o-komenda.lj@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice Darinka Lipar Sabina B. Štebe 01/7247 157 041 960 570 lipar.darinka@oskomenda-moste.si sabina-brigita.stebe@guest.arnes.si
Tajnica VIZ Lucija Barbara Pančur 01/7247 150 lucija-barbara.pancur@guest.arnes.si
Računovodstvo in knjigovodstvo Ivica Repanšek Irena Novak 01/7247 152 ivica.repansek@guest.arnes.si irena.novak5@guest.arnes.si
Zbornica učitelji 01/7247 153  
Svetovalna delavka v Komendi Nina Mavrič 724 71 55  ali 031/329-519 mavric.nina@oskomenda-moste.si
Knjižnica Andreja Nagode Burger 01/7247-156 andreja.nburger@oskomenda-moste.si
Podaljšano bivanje učitelji 064/209-056

 

Šola v Mostah

Moste 40

1218 Komenda

Vodja enote, svetovalna delavka Romana Ravnikar 031 329 593 ravnikar.romana@oskomenda-moste.si
Zbornica Učitelji 01/8343647

 

Knjižnica

 DESET PRAVIC BRALCEV

1.   DA NE BEREMO
2.   DA PRESKAKUJEMO STRANI
3.   DA KNJIGE NE DOKONČAMO
4.   DA PONOVNO BEREMO
5.   DA BEREMO KARKOLI
6.   DA BEREMO ZARADI UŽITKA
7.   DA BEREMO KJERKOLI
8.   DA LISTAMO PO KNJIGAH
9.   DA BEREMO NAGLAS
10. DA O PREBRANEM MOLČIMO

                                      Daniel Pennac

 

Šolska knjižnica je s svojim gradivom in programom dela namenjena učencem in delavcem šole.
Vzgaja in oblikuje učenca v bralca in samostojnega uporabnika knjižničnega gradiva, informacijskih virov in knjižničnih pomagal. Ob tem ga usposablja za samostojno in vseživljenjsko učenje. Temu so namenjene ure knjižničnih informacijskih znanj in individualno bibliopedagoško delo ob izposoji.

Uporabniki knjižnice si lahko izposodijo knjige na dom za tri tedne. Vse knjige, razen tistih, ki so za domače branje,
lahko enkrat podaljšajo. Izgubljeno ali poškodovano knjigo je potrebno nadomestiti z novo.

Neknjižnega gradiva (avdio in videokasete, zgoščenke, DVD), referenčnega gradiva (slovarji, leksikoni, enciklopedije, atlasi) in periodičnega tiska (revije, časopisi) si uporabniki ne morejo izposoditi na dom. Lahko pa ga uporabljajo v knjižnici.

Šolska knjižnica v Komendi je odprta vsak dan v času pouka, v šoli v Mostah pa:

ponedeljek 9.15 – 13.15

torek 9.30 – 13.30

petek  8.30 – 11.45

petek 7.30 – 8.00

Knjižničarka v šoli v Komendi je Jožica Plevel, v šoli v Mostah pa skrbi za knjižnico Janja Zelnik.

 

 

Svet staršev

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole…

Pravila delovanja Sveta staršev OŠ Komenda

LETO 2020/2021

Zapisnik 1.seje

Zapisnik 2.seje

Grafična analiza snkete o pouku na daljavo.

LETO 2019/2020

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

LETO 2018/2019

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2017/2018

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2016/2017
Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. korespondenčne seje

LETO 2015/2016
Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2014/2015
Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

 Zapisnik 3. redne seje

LETO 2013/2014

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2012/2013

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

 

LETO 2011/2012

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

Dostopnost