Spoštovani učenci in starši,

objavljamo rezultate anket o šolanju na daljavo. Iskrena hvala vsem, ki ste odgovorili na vprašanja in zapisali svoje mnenje. Pomagali ste nam kritično ovrednotiti delo, podali nekatere smiselne pobude ter izhodišča za premislek, hvala pa tudi za vse pozitivne povratne informacije. Hvala tudi učencem, ki ste znali mnogokrat iskreno pobožati s prijazno besedo in se zahvaliti za trud zaposlenih na šoli – to je največja zahvala in spodbuda, kar jo lahko prejmemo. Bili ste tudi pogumni in odkrito spregovorili o težavah, ki ste jih občutili – preko ankete smo jih do ustreznih naslovnikov prenesli ter razmišljali o tem, kako vam priti naproti. Spoštljivo in odkrito sporazumevanje je zagotovo ključ do dobrih rešitev, res pa je, da moramo včasih znati sprejeti tudi kompromise. Na šoli smo odgovore analizirali po različnih spremenljivkah, da smo iz ankete pridobili kar največ uporabnih podatkov ter jih v ustreznih strokovnih krogih tudi ovrednotili, na tem mestu pa predstavljamo celotni pogled na izbrano področje.

Grafični prikaz vseh odgovorov učencev in staršev je v spodnjih datotekah.

Učenci_vsi_analiza ankete pouka na daljavo

Starši_vsi_analiza ankete pouka na daljavo 20_21

Dostopnost